REVIZIJA POREZNO SAVJETOVANJE RAČUNOVODSTVO POREZNA REVIZIJA RAČUNOVODSTVENA REVIZIJA POREZNO PLANIRANJE RAČUNOVODSTVENO I FINANCIJSKO SAVJETOVANJE TRANSFERNE CIJENE IN-HOUSE SEMINARI

REVIZIJA

metting
 • Revizija financijskih izvještaja
 • Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Revizija statusnih promjena društva (povećanje kapitala, pripajanja, podjele i sl.)
 • Revizija neprofitnih organizacija.
 • Revizija otkrivanja prijevara
 • Revizijski uvidi

POREZNO SAVJETOVANJE

office

Usluge uključuju savjetovanja po pitanju poreznog aspekt poslovanja (porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost i drugi oblici posrednog oporezivanja), kao i savjetovanje po pitanju računovodstvenih i drugih financijskih propisa uključujući i primjenu propisa iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. To pretpostavlja ažurnost (svakodnevnost) u informiranju i prezentiranju po pitanju aktualnih poreznih i računovodstvenih načela bitnih za fer i objektivno financijsko izvještavanje uz kreiranje poreznih rješenja u cilju optimalizacije poreznih obveza. Interes menadžmenta kod upravljanja poreznim rizicima nije samo otklanjanje kazni za prekršaje već i optimalizacija poreznog tereta. U te svrhe, naše usluge uključuju sljedeće:

 • Telefonske odgovore na upite,
 • Odgovore na postavljene e-mail upite,
 • Sastanke s odgovornim osobama društava,
 • Izvještavanje klijenta o bitnim novinama u oporezivanju.

RAČUNOVODSTVO

briefing
 • Usluge knjigovodstva na dnevnoj bazi
 • Izrada financijskih izvještaja
 • Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Izrada prijava poreza na dobit
 • Izvješća za menadžment
 • Obračun plaća
 • Prijave/odjave radnika

POREZNA REVIZIJA (POREZNI DUE DILIGENCE)

collaboration

Uključuje detaljni pregled poslovne dokumentacije u cilju otkrivanja poreznih nepravilnosti kod primjene poreznih propisa kako bi se smanjila ili izbjegla izloženosti sankcijama od strane nadzornih tijela te u cilju optimalizacije poreznih obveza (poreznog rashoda) u budućem poslovanju poreznog obveznika.

RAČUNOVODSTVENA REVIZIJA (RAČUNOVODSTVENI DUE DILLIGENCE)

teamwork

Primjena računovodstvenih načela uključujući te prezentiranje fer i objektivnih financijskih izvještaja mogu također biti predmetom nadzora poreznih tijela. Stoga, naše usluge uključuju detaljni pregled svih knjigovodstvenih isprava i financijskih izvještaja u cilju otkrivanja mogućih nepravilnosti kod primjene računovodstvenih načela proizašlih iz Hrvatskih ili Međunarodnih računovodstvenih standarda, a u cilju uklanjanja potencijalne izloženosti mogućim sankcijama od strane nadzornih tijela.

POREZNO PLANIRANJE

briefing

Nadzor pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava,

izrada poreznih rješenja u cilju optimalizacije poreznog tereta, te

izrada poreznog očitovanja za potrebe postupaka pred poreznim tijelima.

RAČUNOVODSTVENO I FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

smile

Savjetovanje pri primjeni aktualnih računovodstvenih načela potrebnih za kvalitativno obavljanje svakodnevnih aktivnosti,

savjetovanje i praktičnu pomoć pri izradi odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja,

savjetovanje o poreznim i računovodstvenim aspektima kod poslovnih kombinacija (spajanja i podjele društava),

analiza financijskih izvještaja za potrebe odlučivanja (horizontalna analiza, vertikalna analiza, analiza pomoću financijskih pokazatelja).

TRANSFERNE CIJENE

briefing

Izrada elaborata o transfernim cijenama.

IN-HOUSE SEMINARI

metting

Cilj seminara je ukazati i na praktičnim primjerima prezentirati primjenu važećih poreznih i računovodstvenih načela potrebnih u svakodnevnom kvalitativnom obavljanju poslovnih aktivnosti.

© Copyright - Russell Bedford Croatia - 2020.