850

Partnera

350

Ureda

7500

Djelatnika

100

Zemalja

awards

Russell Bedford

Russell Bedford Croatia je neovisna grupa specijalizirana za poslove eksterne i interne revizije, poreznog savjetovanja, računovodstvena, ovlaštenog sudskog vještačenja iz područja računovodstva, poreza i financija te edukacija na otvorenim seminarima i konferencijama profesionalnih institucija kao i posebno pripremljenih edukacija za potrebe naših klijenata. Naši revizori posjeduju bogato iskustvo interne i eksterne revizije i revizije dogovorenih postupaka, dok računovodstveni i porezni odjel ima dva ovlaštena porezna savjetnika te ljude s dugogodišnjim iskustvom u području računovodstva.

Društvo je član međunarodne mreže Russell Bedford International sa sjedištem u Londonu, te čini dio međunarodne mreže neovisnih revizorskih, računovodstvenih i savjetodavnih društava. Mreža diljem Svijeta ima više od 850 partnera, više od 350 članica i zapošljava preko 7.500 djelatnika u više od 100 zemalja.

© Copyright - Russell Bedford Croatia - 2020.