Karijere

Računovodstvo

1. Financijsko računovodstvo

Opis posla

 • evidentiranje svih poslovnih transakcija (ulazni i izlazni računi, izvodi)
 • obračun PDV-a
 • knjiženje glavne knjige i usklada s analitičkim evidencijama
 • usklada analitike s poreznim karticama (PKK)
 • izrada propisanih izvješća za državna tijela
 • kontinuirano praćenje i primjena propisa iz područja računovodstva
 • komunikacija s klijentima

2. Obračun plaće

Opis posla

 • kontrola dokumentacije dostavljene za obračun plaće
 • obračun plaće te drugih oblika dohotka
 • priprema izvještaja obračuna plaće prema zahtjevu klijenta
 • obračun putnih naloga
 • prijava i odjava radnika s nadležnih institucija
 • kontinuirano praćenje i primjena propisa iz područja računovodstva, plaća i prava zaposlenika

Revizija

1. Revizija

Opis posla

 • pružate podršku revizorskom timu u reviziji godišnjih financijskih izvještaja društava koji financijske izvještaje pripremaju sukladno MSFI-u ili HSFI-u
 • zajedno s Vašim timom sudjelujete u reviziji sustava internih kontrola (razumijevanje i testiranje internih kontrola)
 • uzorkovanje, konformiranje kupaca i dobavljača, testiranje pozicija unutar bilance i računa dobiti i gubitka. S vremenom testiranje kompleksnijih pozicija, pisanje raznih izvještaja i sl.

Web development by PinkMeNow.com